Organizasyonlar

Balkanlarda Osmanlı Dönemi
BALKANLARDA OSMANLI DÖNEMİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VE KONSERVASYON SORUNLARI ÇALIŞTAYI
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 21-23 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.
 
  
 ÇALIŞTAYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
 
Türkiye’den, restorasyon ve konservasyon konusunda uzman akademisyen ve uygulamacıların sunumları,
 
Katılımcı her bir ülke heyetinin; kendi ülkelerinde bir Osmanlı kültür varlığı ve/veya varlıkları ile ilgili restorasyon ve konservasyon uygulaması ile birlikte projenin belirlenmesinden, restorasyon işinin tamamlanmasına kadar geçen süreç içerisinde uygulanan mevzuat (kanun, bürokratik işlemler vb.) ile ilgili süreçlerin anlatıldığı sunumlar,
 
Tüm sunumların sonunda konu ile ilgili sorunların tartışılması ve bir çözüme bağlanması ve sonuç bildirgesinin hazırlanması,
 
Teknik gezi (İstanbul Beyazıt Camii restorasyonunun yerinde incelenmesi),
 
Tekne gezisi (Boğaz turu),
 
 
  
ÇALIŞTAYIN KATILIMCI ÜLKELERİ
 
Balkan coğrafyasında, aşağıda adları yazılı 7 ülkeden heyetler Çalıştay'a davet edilmiş olup, her ülkenin “kültürel mirası koruma” alanında söz sahibi olan ve etkin kurumlarında görev yapmakta olan, uygulama yapan koruma uzmanları (konservatör) ile koruma kurullarında ve/veya yönetimlerde yer alan yönetici / bürokratlardan oluşan heyetler katılım sağlamıştır. 
Arnavutluk
Bosna- Hersek
Hırvatistan
Karadağ
Kosova
Makedonya
Sırbistan
 
 
ÇALIŞTAYIN YERLİ KATILIMCILARI
 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Kültür ve Turizm Bakanlığı  (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Gazi Üniversitesi
 
 
SUNUMLARIN İÇERİĞİ
 
Sunumu yapılacak kültür varlığı ve/veya varlıklarının ilgili/katılımcı ülkedeki mevzuat, proje ve uygulama (restorasyon - konservasyon) sürecini kapsamış; 
Projenin yapılmasına karar verilmesi,
Projenin araştırma safhası,
Teknik projelerin hazırlanması,
Teknik projelerin ilgili makamlarca onaylanması,
Projenin uygulanması (Konservasyon-Restorasyon),
Proje ve restorasyonun denetlenmesi,
Süreç içerisinde karşılaşılan sorunlarla ilgili sunumlar yer almıştır.​