ULUSLARARASI KUDÜS VAKIFLARI FORUMU
Türkçe English Arabic
VGM Hakkında Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Önceki Organizasyonlar SSS Site Haritası
Site İçi Arama


 

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, 2008 yılında yürürlüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ile kurulmuştur. Adı geçen Kanununun 57. Maddesine göre Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:
· Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişki ve işlemlerini yürütmek.
· Vakıflarla ilgili uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek.
· Yurt dışı vakıf emlak konuları ile ilgili işlemleri yürütmek.
· Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmaları, diğer birimlerle koordinasyon sağlayarak yürütmek.
· Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.
· Genel Müdür tarafından verilen diğer benzer görevleri yapmak.
 
Görev alanına giren faaliyetler kapsamında birçok çalışma yapılmakta ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca koordine edilmektedir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir:
 
AB Projeleri:
1- Leonardo Da Vinci “Yenilik Transferi” Projesi (RESTO-TRAIN):
Restorasyon ve Konservasyon alanında çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin mesleki eğitimine yönelik e-öğrenme modüllerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ortakları Türkiye, Polonya ve İspanya’dır.
2- Leonardo Da Vinci “Hareketlilik” Projesi (Restorasyon Uygulamaları Deneyim Paylaşımı):
Bu proje ile İtalya- Matera şehrindeki restorasyon uygulamalarını görerek Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin mesleki bilgi ve deneyiminin artması amaçlanmaktadır. Proje ortakları arasında İtalya, Türkiye ve İngiltere bulunmaktadır.
3- AB Gençlik Programı Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri ( İstanbul’da Tarihin Sesi):
Proje ile Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye’den katılan 26 yaş altı gençlere vakıf kültür varlıklarının tanıtımı yapılmıştır.
4- Müze Profesyonelleri İçin Çok Taraflı Eğitim Projesi – MUSE-TRAIN:
Proje Ekim 2011 – Eylül 2012 tarihleri arasında Türkiye, Romanya ve Avusturya’da gerçekleştirilmiştir.
5- Karar- Destek Sistemi Projesi:
Vakıf Kültür Varlıklarının Geliştirilmesi, Değerlendirilmesi, İzlenmesi, Korunması ve Tanımlanması için ODTÜ Mimarlık Fakültesi hocalarının geliştirdiği Karar-Destek Sisteminin Geliştirilmesi Başlıklı IPA-I Projesi 2011 yılında Avrupa Birliği Bakanlığına sunulmuştur.
6- Balkanlardaki Vakıf Kültür Mirası Envanteri Projesi:
7- Cultural Heritage Sector Skills Alliance (F@ro)Projesi (Kültürel Miras Ustaları Ortaklığı Projesi):
Proje Ortakları: İngiltere, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Avusturya, Fransa ve Türkiye’dir.
8- Vakıf Mevzuatı Projesi - TAIEX
 
İşbirliği Protokolleri:
1- Bosna- Hersek Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Arasında Bosna- Hersek Cumhuriyetinde Bulunan Osmanlı Akar ve Hayratları İle İlgili Arşiv Belgeleri Hakkında İmzalanan Protokol:
 
2- Kosova Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Kurumu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Protokol :
 
3- KKTC Vakıflar İdaresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Protokol:
 
4- Makedonya Cumhuriyeti Kültür Varlıkları Ulusal Konservasyon Merkezi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Haydar Kadı Camii’nin Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon, Restorasyon, Statik ve Tesisat (Elektrik ve/veya Makine) Projelerinin Hazırlanması Protokolü:
 
5- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Arşiv Belgelerine Yönelik Envanter Oluşturulması Hakkında Protokol:
 
Teknik Destekler:
Vakıflar Genel Müdürlüğü yurt dışında bulunan eski eserlerin tespit / proje ve onarım, maliyet ve kontrollük hizmetlerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve benzeri kuruluşlara teknik destek sağlamaktadır. (2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, sebil, mevlevihane, çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının onarımında uzman kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğüdür).
 
Bugüne kadar teknik destek verilen ülkeler:
Balkanlar’da
 
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Karadağ
Kosova
Makedonya
Sırbistan
Arnavutluk
Hırvatistan
Macaristan
Orta Doğu ve
Arap Yarımadası’nda
 
Lübnan
Suriye
S. Arabistan
Yemen
Irak
 
Uzak Doğu’da
 
Afganistan
Pakistan
Diğer
 
Ukrayna
Gürcistan