ULUSLARARASI KUDÜS VAKIFLARI FORUMU
Türkçe English Arabic
VGM Hakkında Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Önceki Organizasyonlar SSS Site Haritası
Site İçi Arama


 

Program

KONFERANS PROGRAMI
   
23 Eylül Pazartesi
   
9.00 Kayıt  
   
9.30 Açılış ve Sinevizyon  
   
9.45 Protokol Dr. Adnan ERTEM
Genel Müdür - T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bülent ARINÇ  
(Tensip Buyururlarsa)
T.C. Başbakan Yardımcısı

Recep Tayyip ERDOĞAN  
(Tensip Buyururlarsa)
T.C. Başbakanı
   
10.30 Açılış Konuşması Dr. Gerry SALOLE - Avrupa Vakıflar Merkezi Başkanı (EFC)
Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ - Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü
   
11.00 Ara  
   
11.15 Açılış Oturumu Prof. Dr. Murat ÇİZAKÇA - INCEIF Üniversitesi MALEZYA
Oturum Başkanı

Prof. Dr. Lester SALAMON - John Hopkins Üniversitesi ABD
Hayırseverliğin Yeni Sınırları
Prof. Dr. Üstün ERGÜDER - Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Başkanı (TUSEV)
Dr. David LYNN - Wellcome Trust İngiltere
Vakıflar : Bir Farklılık Yaratmak
   
12.15 Yemek Arası  
   
13.30 1. Oturum

Vakıf Kavramının tanımlanması ve Vakıflarla ilgili terimlerin karşılaştırılması

Yidi WADI
Oturum Başkanı

Dr. Rupert Graf STRACHWITZ (ALMANYA) - Vakıf nedir ? Tarihi ve Kültürler arası bir Bakış
Abdullah Omar Issa MDALA (MALAVİ) - Vakıf Kavramını Tanımlamak
Khaled SUKKARIEH (AVUSTRALYA) -
Batı Dünyasındaki ve Müslüman Toplumlardaki Evkaf, Vakıf ve Trust Modellerinin Karşılaştırılması
Saad bin Mohammad AL-MOHANNA (SUUDİ ARABİSTAN)
- Vakfı, Vakıf Yapan Özellikler

Prof. Dr.Usama ALANI (IRAK) - İslami Vakıf Bağışlarının (bağış faaliyetlerinin), Vakıf (Kurum) kültürüyle korunması
Değerlendirme

   
15.00 Ara  
   
15.15 2. Oturum

Hayırseverlik
Husain BENYOUNIS
Oturum Başkanı

Rawaa Nancy ALBILAL (ABD)- Vakıf Hayırseverlik Sistemi - Bizi bağlayan Değer
Atje DREXLER (ALMANYA) -
Uluslararası İlişkileri Geliştirmede Hayırseverliğin Rolü
Ashahadu ASALI (ZİMBABVE)
-
Sosyal ve Ekonomik problemlerle mücadelede Vakıf kurumlarının Rolü
Martyn EVANS (İSKOÇYA)
-
Hayırseverliğe öncülük, 100 yıllık
Değerlendirme
   
16.30 Ara  
   
16.45 3. Oturum

Dünya Üzerinde Farklı Bölgelerdeki Vakıfların ulusal ve uluslararası Faaliyetleri
Prof. Dr. Lester SALAMON
Oturum Başkanı

Andrew BROWN (İNGİLTERE) - Kilisenin Temsilcileri ve İngiliz Kilisesine sağladıkları katkılar
Z. Abedien CAJEE (GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ)
-
Müslüman azınlık toplulukları Vakıflarının büyümesi ve gelişimi - Güney Afrika
Antonio NICOLETTI (İTALYA)
-
Sosyal Sermaye, Kültürel Miras ve Fon Yaratmak: Güney İtalya' dan Zetema Vakfı' nın Tecrübesi
Prof. Dr. İbrahim BENTER (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)
-
Kıbrıs Vakıfları
Raffaele VITULLI, Paolo MONTEMURRO (İTALYA)
-
Vakıflar için Yeni Bakış Açıları - Avrupa Birliği ve Toplumsal Yenilenme
Değerlendirme
     
     
24 Eylül Salı
   
   
9.00 4. Oturum

Vakıfların ve Vakıf benzeri örgütlerin ülke ekonomisine etkileri ve katkıları
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
Oturum Başkanı

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM (TÜRKİYE) - Vakıflarda Finansal Raporlama ve Hesap Verilebilirlik
Ass. Prof. Abdallah TARAK (BAE)
-
Vakıflar ve İç Kaynaklı, İçsel Gelişme : Alternatif Çözümler
Reazul KARIM (BANGLADEŞ)- Hayırsever Bağışların Genişlemesinde Para Vakıflarının Önemi
Abdullah EKİNCİ (TÜRKİYE)
-
Geçmişten Günümüze Vakıfların Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve bir Finans Yönetim Modeli Olarak Para Vakıflarının Günümüze Uyarlanması
Husain BENYOUNIS (YENİ ZELANDA) - Vakıf Sektörü Mühendisliği
Değerlendirme
   
10.30 Ara  
   
10.45 5. Oturum

Vakıfların yasal statüleri ve Vakıflarla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar
Dr. Rupert Graf STRACHWITZ
Oturum Başkanı

M. Hisham DAFTERDAR (BAHREYN) - Bağış ve Vakıf kuruluşları ile ilgili yasal konular
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ (TÜRKİYE) - Türkiye' deki Vakıf Kurumunun Hukuki Açıdan Genel Görünümü
Av. İlhan AHMET (YUNANİSTAN)
-
Yunanistan Batı Trakya' da var olan Osmanlı Türk vakıflarının hukuki statüsü ve fiili durumu
Değerlendirme
   
11.45 Ara  
   
12.00 6. Oturum

İslam ülkelerinde Çağdaş Vakıf uygulamaları
Dr. Layachi FEDDAD
Oturum Başkanı

Yard. Doç. Dr. Hüseyin ERTUÇ (TÜRKİYE) - İslam Hukuk Tarihinde Vakıflar İle Batı Kültüründeki Benzeri Kurumların Karşılaştırılması
Dr. Ali Asghar SAEIDI (İRAN) - İslami Sosyal Yardım Sisteminde Vakıfların Rolü
Senajid ZAJIMOVIC (BOSNA HERSEK)
-
Sivil Toplum Hareketinin ve Yeni Vakıf Anlayışının, İslam Dünyasına maddi-manevi sağlayabileceği Katkılar
Yidi WADI (ZİMBABVE) - Bir Vakfın işlevi
Değerlendirme
   
13.15 Yemek Arası  
   
14.30 7. Oturum

IRTI ve Kuveyt Evkaf İdaresi önderliğinde hazırlanan İslami Vakıflar Yasası
Davud Gazi BENLİ
Oturum Başkanı

Dr. Layachi FEDDAD (SUUDİ ARABİSTAN), Prof. Dr. Mohamed RAMADAN (MISIR), Prof. Dr. Gouma AL-ZRIQI (LİBYA), Mansour Khalid AL-SAQABI (KUVEYT)- Rehber Vakıf Kanunu
Prof. Dr. Murat ÇİZAKÇA (MALEZYA)-
IDB/IRTI ve Kuveyt Evkaf İdaresi tarafından hazırlanan vakıf kanunu üzerine eleştirel bir değerlendirme
Değerlendirme
   
16.00 Ara  
   
16.30 8. Oturum / Panel

Türkiye' de Vakıf Sistemi ve Yeni Vakıflar
Burhan ERSOY
Oturum Başkanı
Tevfik Başak ERSEN - Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TUSEV)

İlhan ÜTTÜ - Elginkan Vakfı
Av. Mehmet ALACACI -
Birlik Vakfı
Ayhan OGAN -
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
Prof. Dr. Saffet TÜZGEN -
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Musa DUMAN -
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
   
18.00 Kapanış